НАЗАЛИЗА̀ЦИЯ

НАЗАЛИЗА̀ЦИЯ, мн. -ии, ж. Езикозн. Придаване на носов призвук при произнасяне на звуковете на речта; носовост.

— От фр. nasalisation.

Списък на думите по буква