НАЗАРЀТСКИ

НАЗАРЀТСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се отнася до библейския град Назарет. Баба разказваше в свои версии за детството на назаретския Исус.

Списък на думите по буква