НАЗАРЯ̀НИН

НАЗАРЯ̀НИН, мн. назаря̀ни, м. Библ. 1. Човек от библейския град Назарет; назаретянин. Дядо Петър,.., яхаше начело на народа. Той влезе с магарицата си Йоана в Долно нанагорнище пръв, като някой нов назарянин. Хр. Пелитев, ХО, 66.

2. Прен. Прозвище на Исус Христос; назаретянин. В спомените ми.. се вплита наистина странно,.. и образът на мъченика-назарянин.., както се вплита тоя образ в поемата на Александър Блок "Дванадесетте". Т. Генов, ДОД, 28.

Списък на думите по буква