НАЗДРА̀ВЕ

НАЗДРА̀ВЕ междум. 1. За изразяване на благопожелание, обикн. при пиене на алкохол или когато някой заварва някого да се храни. Малките мастики бяха вече на масата, цитронадите също, момичето и шофьорът се чукнаха. — За чудесната среща — каза той. — Да. Наздраве. Д. Цончев, М, 122. Селякът пиеше.. и при всяко вдигане на бъклицата,.., павурчето, паницата или чашата, казваше: — Наздраве! Ив. Хаджийски, БДНН I, 112. Види я например, че вдигнала голямата стомна в кухнята и пие вода. "Наздраве ти, Елено!" — ѝ каже той малко шеговито. Т. Влайков, М, 1896, кн. 3-4, 238. — Хайде наздраве! — Натанаил усмихнато вдигна чашата си. — Наздраве — отвърна Васил. Ст. Дичев, ЗС I, 429.

2. В отговор на кихане — за изразяване на благопожелание някой да не се разболее. Няколко палави лъчи влязоха в носа му и той кихна толкова силно и с такава радост, че Дико му се обади отдалече: — Дойчине, наздраве! К. Петканов, ЗлЗ, 213. Един кърсердарин попита главатаря си: — да вържем ли конете? Али Пехливан поклати глава в знак, че е съгласен, смръкна емфие и кихна. — Наздраве! К. Петканов, Х, 149.

Списък на думите по буква