НАЗДРА̀ВИЕ

НАЗДРА̀ВИЕ междум. Остар. и диал. 1. Наздраве. Посрещна го сълнцу сестра, / .. / — Наздравие ти, домакине, / от Бога ти много здраве. Нар. пес. Г. Софиянец, П, 63.

2. Като същ. Наздравица. Един виночерпец ся приближи при Атила и му подаде чаша дръвена, от брашлен направена, пълна с вино, която он пое, пи наздравие за най-предния гостянин. Г. Кръстевич, ИБ, 334.

Списък на думите по буква