НАЗДРА̀ВИЦА

НАЗДРА̀ВИЦА ж. Благопожелание, което се прави, изказва от някого за нещо или някого, съпроводено с пиене на алкохолно питие при тържествени случаи; тост. В една балканска теснина хан Крум е разгромил надменния византийски император Никифор. В ония далечни, диви времена той е направил чаша от черепа му и обкована със злато и пълна с вино, я е вдигнал за наздлавица в пира след победата. С. Северняк, ИРЕ, 352-353. Паници с вино обикаляха пируващите, чуваха се наздравици. Ив. Вазов, Съч. ХIII, 147. Свекърът,.., мушна джезвето в жарта и след малко в чашите задимя топла ракия. Наздравиците отново се заредиха. М. Марчевски, П, 194.

Пия (вдигам / вдигна) наздравица. Разг. При пиене на алкохолно питие произнасям "наздраве" или по-дълго благопожелание. Той вдигна наздравица за приятелите си и пресуши чашката си до дъно. А. Гуляшки, ДМС, 48. Филчо не беше у Богданови, беше се отделил с дружината си още при вратника, за да иде да види семейството си. Върна се, когато всички бяха насядали около трапезата и пиеха наздравица за детето. К. Петканов, Х, 21. По-младите и по-красивите от тях [танцувачките] са си намерили вече компания — те пият непрекъснато наздравици с щедрите си кавалери. Св. Минков, ДА, 107. Оттам, с музика начело, потеглихме за турския градски клуб, където от всяка нация бяха поканени представители на разкошно сервирана трапеза. Пиха се доста наздравици. БД, 1909, бр. 6, 2.

Списък на думите по буква