НАЗДРА̀ВИЧКА

НАЗДРА̀ВИЧКА междум. Диал. Наздраве. — И два лева да имате, ще ги изпиете тъй, толерантно и с компания. И имате уважението, значи, на народните хора. Хай наздравичка! Чудомир, Избр. пр, 85. — Няма да я забравя таз жена.. — Лъжеш! — извика обхванат от неочаквано веселие Топур паша. — Наздравичка!.. Наздраве! А. Каралийчев, В, 38-39. Байчев: — Хай наздравичка! Винце и половина! Петър:.. — Наздраве! (Пие). Д. Немиров, В, 18.

НАЗДРА̀ВИЧКА

НАЗДРА̀ВИЧКА ж. Умал. от наздравица.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква