НАЗЀМА

НАЗЀМА. Вж. наземам и наземвам.

Списък на думите по буква