НАЗЀМАМ

НАЗЀМАМ и НАЗЍМАМ, -аш, несв.; назѐма, -еш, мин. св. назѐх, прич. мин. страд. назѐт, св., прех. Остар. и диал. Навземам, наземвам. Почтений министр похвалил пред царя работата. А лъжците назели още повече пари, коприна, сърма. Христом. ВВ II, 37. Продадох бела белия, / та назех бели грошеве / и тия жълти жълтици. Нар. пес., СбНУ I, 242. наземам се, назимам се, назема се страд. наземам си и назимам си, назема си възвр.Аз никого не пращам, сам ще ида другата неделя да си назема едно-друго за празника. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 162. Като си назел сладка вода, Коломб пустил ся надалече, плувал помежду многобройни хубави острови. Лет., 1873, 128.

Списък на думите по буква