НАЗЀМАНЕ

НАЗЀМАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от наземам; навземане. назѝмане ср. Остар и диал. отгл. същ. от назимам; навземане.

Списък на думите по буква