НАЗЀМВАНЕ

НАЗЀМВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от наземвам и от наземвам се; навземане, наземане. назѝмване ср. Диал. отгл. същ. от назимвам; навземане, наземане.

Списък на думите по буква