НАЗИВА̀ЕМ

НАЗИВА̀ЕМ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. Книж. Който се именува, нарича (с някакво име). През реката, в полите на рунтавата букова гора,.., извира изобилен студен извор, називаем Клептуза. Ив. Ва‑

зов, Съч. ХVI, 43. Преминахме през Ветрен и се спряхме откъм западната страна на селото, върху една гола рътлина, називаема Стражарницата. З. Стоянов, ЗБВ II, 138. Това разпространение [на болестта] открило ся е по опит, че е два вида и по причина на преминуванието на отровните частици на веществото, називаемо вирус. Дун., 1866, бр. 85, 2. Има вече няколко души тук, в Гюргево, които с мисъл, че ще влязат в обятията на християнската земя, в която живее тъй називаемата ветха и нова емиграция българска, с такваз надежда .. са дошле в свободна .. Романия. НБ, 1876, бр. 46, 181.

Списък на думите по буква