НАЗИДА̀ВАНЕ

НАЗИДА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Книж. Отгл. същ. от назидавам; поучаване, напътстване.

Списък на думите по буква