НАЗЛЪ̀М

НАЗЛЪ̀М неизм. прил. Остар. и диал. 1. Деликатен, нежен, глезен; назлия. Друг, по-милостив башибозук, предумвал с гол ятаган в ръката млада мома да стане назлъм ханъма. З. Стоянов, ЗБВ III, 351. "Ела се, Маро, потурчи, / .. / да станеш бяла кадъна, / кадъна, назлъм ханъма." Г. Софиянец, П, 86. Разболя са назлъм Жечка, / назлъм Жечка, годеничка. Нар. пес., СбГЯ, 100.

2. Кокетлив, лек, предизвикателен. Назлъм ходене. Н. Геров, РБЯ III, 161. Назлъм стъпки. Н. Геров, РБЯ III, 161.

3. Като нареч. Кокетно, леко, предизвикателно. Назлъм стъпя. Н. Геров, РБЯ III, 161.

— От перс. през тур. nazli, nazli. — Друга форма: назлъ̀н.

Списък на думите по буква