НАЗНАА̀ЧВАНЕ

НАЗНАА̀ЧВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от назначвам и от назначвам се; назначаване, назначане.

Списък на думите по буква