НАЗНАЧА̀ВАМ

НАЗНАЧА̀ВАМ, -аш, несв.; назнача̀, ‑ѝш, мин. св. -ѝх, св., прех. 1. Издавам официална заповед някой да заеме определена длъжност, служба. Засега писар ще ме назначи, после подсекретар, па напокон може и по-голям чиновник да стана. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 294. Не мина месец и го назначиха свиневъд.. Дадоха му пет мършави свине-майки, един рошав, извит като дъга нерез и му казаха: "Гледай ги!" И. Петров, НЛ, 45. — Тинке, и да не беше свършила, не е лесно да те назначат за учителка. Нали писахме на байовете ти да ги питаме. А. Каменова, ХГ, 234. За какъв бяс го назначихме началник, ако не може едни селени да сандърдиса. Ал. Константинов, БГ, 119. Назначавам комисия.

2. Определям, решавам, разпореждам се (къде, кога или от кого да се изпълни определена работа, дейност). Фелдфебелът е строил ротата и назначава всекидневния наряд. Й. Йовков, Разк. I, 196. Длъжностите на войводите са: да прегледат позициите,..., да назначат операционните и комуникационните линии. Ив. Унджиев, ВЛ, 184-185.

3. Определям точно лекарства или начини за лечение на някого; предписвам. Назначиха му по две таблетки — сутрин и вечер. Назначиха му физиотерапия.

4. Остар. Определям, отреждам нещо на някого (заплата и др.). А друг [търговец] докарал в родния си градец Копривщица четирийсет катъра, натоварени с пари, построил по отделна къща за всекиго от слугите си, а на коня, който яздил, назначил пенсия след смъртта си. Г. Бакалов, Избр. пр, 240. // Отреждам, предопределям, предоставям нещо. Трябвало да ида чак при черноморския бряг, за да намеря, когото ми била назначила съдбата за другар на живота. Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 16. О, аз предчувствувах, че пак ще се сбереме: / нам да се преродим съдбата може би / назначи ни за скръб възвишена туй време. К. Христов, Избр. ст, 104.

5. Остар. и диал. Определям, насрочвам. Той бе чул с тайна тревога от хана, че ще повика назад пълчищата си и бе назначил на Балдя и Радоила среща тая вечер у дома си. Ив. Вазов, Съч. ХIV, 158. И ето веднаж,.., в момент на слабост и размекване, лелята склони да му прехвърли имота си. Но когато назначиха деня за прехвърлянето, тя пак се запъна. Г. Караславов, ОХ I, 22. Общинското управление назначава търг за отдаване на предприемач коригирането на Перловската река. БД, 1909, бр. 5, 3. Кабинетът, който не се ползува с това доверие [на камарата], може само да разтури Народното събрание и веднага да назначи нови избори. Пряп., 1903, бр. 89, 1. назначавам се, назнача се страд. Най-напред трябваше да се назначат редовни вече кравари. Ил. Волен, МДС, 176. Дава се, значи, една стипендия, а пък охотници — милиард,.. Назначава се конкурс. Ал. Константинов, Съч. I, 107. Някои болни са свръхчувствителни към известни лекарства;.. Разбира се, при такива болни въпросните лекарства не трябва да се назначават. М. Василев и др., ВБ, 16. назначавам си, назнача си възвр. Назначих си заместник.Сам си назначи лечение.

Списък на думите по буква