НАЗНАЧА̀ВАНЕ

НАЗНАЧА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от назначавам и от назначавам се. Не съм завършила театрална академия и ролята на Анка, както и назначаването ми в театъра дължа на режисьора Василев. Й. Попов, ЧП, 26. На първо време дядо Ламби понесе много тежко назначаването на Нонка за негова помощница. И. Петров, НЛ, 49. Бяха изминали две години от назначаването му [на Борис] за втори експерт на фирмата. Д. Димов, Т, 120.

Списък на думите по буква