НАЗНАЧЀНИЕ

НАЗНАЧЀНИЕ, мн. -ия, ср. 1. Назначаване. Той бе избран за член на окръжния комитет на вътрешната революционна организация, а скоро след това бе назначен за учител.. Не беше по волята на Лазар Глаушев и Ния Глаушева това назначение на сина им. Д. Талев, ГЧ, 5-6. След седмица бях назначена в театъра. Василев знаеше, че с това назначение ще възбуди клюки и подмятания. Й. Попов, ЧП, 29. — С моята ръка съм подписал всички заповеди за назначение на хората. Д. Кисьов, Щ, 481. Добри приятели с голямо влияние бяха успели да наложат назначението на неговия човек. Т. Влайков, Съч. III, 208.

2. Разг. Документ, с който се узаконява такъв акт (назначаване). Сега Колчо рече още веднъж да поговори с баща си. Той му показа назначението. Не е вече лъжа. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 301. Още не съм подписал назначението.

3. Воен. Разпореждане за зачисляване на войскова част или отделни военослужащи към определено войсково поделение. — Господин поручик, аз нямам никакво назначение. Какво ще заповядате? Ив. Мартинов, ДТ, 97. Всеки искаше да научи нещо около мобилизацията. Трима млади мъже, които имаха назначения в крепостните батальони в Шумен и Видин, заминаха вечерта. Г. Караславов, ОХ I, 352. В 10-ти Родопски пехотен полк викаха главно мъжете от наборите 28, 29. По-възрастните имаха назначения в 55-ти полк, а най-младите — в 30-ти пехотен Шейновски полк. Г. Караславов, ОХ I, 352.

4. Място на изпълнение на военна служба. Полкът не остана в града, продължи с усилен марш на запад към новото си назначение. П. Вежинов, ЗЧР, 237.

5. Остар. Книж., сега нежел. Предназначение, задача. Бойните възможности на ракетните войски със стратегическо назначение са изключително големи. ВН, 1964, бр. 3878, 3. В неговата глава се въртяха мътни, неясни и смели някои мечти,.. които се появяват само в главите на хората, които чувствуват, че тяхното назначение е по-високо, по-идеално, отколкото да работят и мислят само за насъщния хляб. Ив. Вазов, Съч. VII, 167. "Поезията е по-стара сестра на правдата.. Повече жизнерадост и наслада .. това е най-хубавото назначение на една добра книга." К, 1926, бр. 86, 2. Да предпочитаме своето [в езика], това е наш дълг .. Не трябва да забравяме, че язика освен гореказаното назначение има и друго — да предава точно нашите мисли и нашите чувства. Ч, 1872, бр. 17, 796. Части със специално назначение. // Стесн. Участие, роля. — Аз няма ли да взема някоя главна роля?.. — В драмата не се предвижда байрактар.. — та аз без назначение ли ще остана? Ив. Вазов, Съч. ХVIII, 22.

Списък на думите по буква