НАЗОБЯ̀ВАНЕ

НАЗОБЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от назобявам и от назобявам се; назобване.

Списък на думите по буква