НАЗОВА̀ВАНЕ

НАЗОВА̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от назовавам и от назовавам се.

Списък на думите по буква