НА̀ЗОРОМ

НА̀ЗОРОМ нареч. Диал. Дебнешком, мълчешката, тихомълком. Кинисала руса Стойна / поквечер на вода, / кинисало лудо младо / назором по нея; / Постой, Стойно, почакай / нечто да ти речам. Нар. пес., Н. Геров, РБЯ III, 162. Я си можам Соколу оружие да земам, / ви идете назором низ шумари. Нар. пес., РБЯ III, 161.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква