НАЗО̀РЯНЕ

НАЗО̀РЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от назорям и от назорям се; назорване.

Списък на думите по буква