НАЗРЯ̀ВАМ

НАЗРЯ̀ВАМ, -аш, несв.; назрѐя, -ѐеш, мин. св. назря̀х, прич. мин. св. деят. назря̀л, -а, -о, мн. назрѐли, св., непрех. 1. За плод, растение — в процес на зреене съм, наближава да узрея напълно. Назрява вече тучна нива, / класец натегнал се навежда / и утешителка надежда / при труженик селяк отива. П. К. Яворов, Съч. I, 44.

2. Прен. За човек — постигам физическа, психическа или друга зрялост; съзрявам, израствам. Неговият Нилс Стенсен, прекомерно вдетинен и неясен отначало, назрява психично и художествено едва в IV действие. Р, 1926, бр. 213, 3. ● Обр. Като дъб / исполински / назрях / в тишина / за твоите / мълнии. Ем. Попдимитров, К, 134.

3. За цирей — нараствам, набирам2 достатъчно, за да се пробия.

4. Прен. За мисъл, идея, решение и под. — в процес съм на постепенно оформяне, очертаване; оформям се. В ума ми назря една странна мисъл: станах и втори път разтворих куфара си. Този път извадих оттам чиста тетрадка : решил бях да препиша в нея тия няколко писма! Г. Райчев, Избр. съч. I, 10. — Не искам да се хваля, — скромно каза на пратеника банковият чиновник, — не ми е в характера това, но идеята за градина назря най-напред у мен. СбСт, 376. И замисъл назря в главата му: да сгради стълб и с върха му да стигне Бога. Н. Райнов, БЛ, 62.

5. За събитие, явление, въпрос и др. — постепенно ставам готов, оформям се по съдържание, проблеми, сила, за да се проявя, да се осъществя. Караибрахим спря коня си пред агата,.. тъй като по всички начини се мъчех да избягвам всяка неприятност и усложнение, веднага долових, че и тук назрява сблъскване. А. Дончев, ВР, 31. Катастрофата между нас беше отдавна назряла и тя трябваше непременно да се случи. А. Гуляшки, ДМС, 138. Назрее ли някоя работа, тя ще стане, било че си готов за нея, или не. СбНУ ХХV, 27. То му е времето дошло в европейските царства за женский въпрос, но мислите ли вие, че чтото е назряло в Англия, то е и за нас назряло? Н. Бончев, ПСп, 1871, кн. 4, 86. Назрява въстание.Назрява проблем за водоснабдяване на селото.

6. За време, момент, обстановка и под. — ставам подходящ за нещо. Сега [Радомир] чакаше да назрее време, та заедно с мъжете от дома си да отиде на ранна черковна служба в селото. М. Смилова, ДСВ, 97. — Господине, когато назреят условията и удари часът — ние ще правим революция не против армията, а заедно с армията против господарската клика! А. Каралийчев, НЧ, 90. Назрява момент за атака.

Списък на думите по буква