НАЗРЯ̀ВАНЕ

НАЗРЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от назрявам. Романът "Септемврийци" обхваща един значителен откъс от време преди въстанието. това дава възможност на автора да проследи в подробности подготовката на въстанието, да разкрие неговото назряване и избухване. С, 1951, кн. 5, 162-163. Сегашното положение в страната се характеризира с назряване на елементи на дълбока политическа криза. ОФ, 1950, бр. 1832, 3. Назряване на събития.

Списък на думите по буква