НАЗЪ̀БВАНЕ

НАЗЪ̀БВАНЕ ср. Отгл. същ. от назъбвам и от назъбвам се. Рационализатор изработи нова машина за назъбване на банцигови ленти.

Списък на думите по буква