НАЗЪ̀БЯНЕ

НАЗЪ̀БЯНЕ ср. Рядко. Отгл. същ. от назъбям и от назъбям се; назъбване.

Списък на думите по буква