НАЗЪ̀РНА

НАЗЪ̀РНА. Вж. назървам.

Списък на думите по буква