НАЗЪ̀РТАНЕ

НАЗЪ̀РТАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от назъртам; надзъртане. След половина минута назъртане тоя господин остави своя наблюдателен пост. Ив. Вазов, Съч. ХI, 186. — Назърнете в кравефермата! С едно назъртане се уверихме, че трудът на тия самоотвержени хора още не е съвсем лесен. Н. Стефанова, РП, 66.

Списък на думите по буква