НАЗЪ̀РТЛИВ

НАЗЪ̀РТЛИВ, -а, -о, мн. -и, прил. Рядко. Наблюдателен. Дядо Климент със своята представителна и величава фигура беше главният нишан на тия назъртливи очи. Ив. Вазов, ИСМ, 12.

Списък на думите по буква