НАИЗВА̀ЖДАМ

НАИЗВА̀ЖДАМ, -аш, несв. и (рядко) св.; наизва̀дя, -иш, мин. св. -их, св., прех. Разг. Изваждам много неща или всичко; наизкарвам, наваждам1. И като видя, че баба Въла е разбъркала сандъка и е наизвадила неща .., той пак ѝ се скара. Й. Йовков, ЖС, 122. Имаше и нетърпеливци .. Те се скупчиха около чантите и раниците, наизваждаха самуни, сирене, салам. А. Гуляшки, Л, 398. наизваждам се, наизвадя се страд. наизваждам си, наизвадя си възвр. Наизвадих си картофи.

Списък на думите по буква