НАИЗВА̀ЖДАНЕ

НАИЗВА̀ЖДАНЕ ср. Разг. Отгл. същ. от наизваждам и от наизваждам се.

Списък на думите по буква