НАИЗВЛЕКА̀

НАИЗВЛЕКА̀. Вж. наизвличам.

Списък на думите по буква