НАИЗКА̀ЗВАМ

НАИЗКА̀ЗВАМ, -аш, несв.; наизка̀жа, ‑еш, мин. св. наизка̀зах, св., прех. Разг. Изказвам много неща или всичко; наизричам. Той чак сега видя колко опасни и нелепи лъжи в страха си наизказа. Ив. Вазов, Съч. ХII, 109. наизказвам се, наизкажа се страд.

Списък на думите по буква