НАИЗНА̀СЯНЕ

НАИЗНА̀СЯНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от наизнасям и от наизнасям се.

Списък на думите по буква