НАИЗСКА̀ЧАМ

НАИЗСКА̀ЧАМ, -аш, несв. и св.; наизско̀ча, -иш, св., непрех. Разг. Само мн. и3 л. ед. Изскачаме мнозина или всички наведнъж. От двете страни на коня наизскачаха, сякаш никнеха от земята, непознати хора, облечени в пъстри дрехи. Д. Рачев, СС, 260. Децата наизскачат радостни .. И като подрипват от крак на крак, почнат да напяват. Елин Пелин, Съч. II, 8. Времето още не беше се оправило, наизскочи младо и старо. Ст. Даскалов, ЕС, 190. Из пукнатините изхвръкнаха гарвани и врани, а наоколо наизскочиха големи кучета, вързани за вериги. Св. Минков, СЦ (превод), 55. Само по синьото небе неспокойно, като немигащи очи, наизскачаха звездите. М. Яворски, ХСП, 133.

Списък на думите по буква