НАИЗУСТЯ̀ВАНЕ

НАИЗУСТЯ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наизустявам и от наизустявам се.

Списък на думите по буква