НАИМЕНУ̀ВАНЕ

НАИМЕНУ̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от наименувам и от наименувам се; назовваване, наричане, именуване, кръщаване.

Списък на думите по буква