НА̀ЙЛОН

НА̀ЙЛОН, мн. няма, м. 1. Хим. Синтетично полиамидно влакно или материал отличаващи се с голяма еластичност, здравина, немачкаемост и др., използувани като заместител на естествени материали в трикотажната и тектилната индустрия и за различни други цели. Пластмасите влезли в много операции. С тъкан от капрон или найлон заменяли жива тъкан, например при операции на стомах. С. Славчев, ЖББ, 17.

2. Разг. Материя, тъкан от такова влакно. Бельо от найлон. Чорапи от найлон. // Прозрачен или полупрозрачен лист от този материал, който се използва като покривало, покривка, амбалаж и др. На Дине Техникът му мина през ума да се издокара в новия си костюм, дето така си виси на стената още от едно време, нов-новеничък, покрит грижливо с найлон. Д. Бегунов, ЧОД, 13.

3. Изделие (дреха, плик и др.) от такава материя или такъв лист. Облечен в найлон. Слагам продукти в найлон.

— От англ. nylon.

Списък на думите по буква