НАКА̀ДВАНЕ

НАКА̀ДВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от накадвам и от накадвам се; накадяване, накаждане.

Списък на думите по буква