НАКА̀ЖА

НАКА̀ЖА1. Вж. наказвам1 и наказувам1.

НАКА̀ЖА

НАКА̀ЖА2. Вж. наказвам2 и наказувам2.

Списък на думите по буква