НАКА̀ЖДАНЕ

НАКА̀ЖДАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от накаждам и от накаждам се; накадяване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква