НАКАЗА̀ТЕЛНО

НАКАЗА̀ТЕЛНО. Нареч. от наказателен. Членовете на правителството отговарят наказателно за нарушаване на Конституцията.

Списък на думите по буква