НАКА̀ЗВАНЕ

НАКА̀ЗВАНЕ1 ср. Отгл. същ. от наказвам1 и от наказвам се. Мита, която беше против наказването на Иваница, също се развесели. К. Петканов, ЗлЗ, 249.

НАКА̀ЗВАНЕ

НАКА̀ЗВАНЕ2 ср. Разг. Отгл. същ. от наказвам2 и от наказвам се; наговаряне2, наговорване2, надумване2.

Списък на думите по буква