НА̀КАК

НА̀-КАК (СИ). Вж. нам-как (си).

Списък на думите по буква