НА̀КАКВО

НА̀-КАКВО (СИ). Вж. нам-какво (си).

Списък на думите по буква