НА̀КАКЪВ

НА̀-КАКЪВ (СИ). Вж. нам-какъв (си).

Списък на думите по буква