НАКА̀ЛВАМ

НАКА̀ЛВАМ, -аш, несв.; нака̀лям, -яш, св., прех. Изцапвам, изпръсквам нещо с кал; изкалвам. Внимавай, ще ми накаляш чорапите. накалвам се, накалям се страд. и възвр.

НАКА̀ЛВАМ СЕ несв.; нака̀лям се св., непрех. Ставам кален, изцапвам се с кал; изкалвам се. Пазел съм ги да не пият от локвите, но добиче е това, вкарам ли ги в жегата да се накалят, те смръкват от зелената тинеста вода. Ст. Даскалов, ЕС, 299. Мократа земя му потече от главата по мустаките и бузите, и сичкото лице му се накаля. Н. Бончев, ТБ (превод), 29. Ботушите ми се накаляха.

Списък на думите по буква