НАКА̀ЛВАНЕ

НАКА̀ЛВАНЕ ср. Отгл. същ. от накалвам и от накалвам се; изкалване.

Списък на думите по буква