НАКАЛЀН

НАКАЛЀН, -а, -о, мн. -и, прил. Спец. Който е подложен на специална термична обработка чрез каляване; закален. Накален кокс. Накален цинков сулфид. Накалено желязо.

Списък на думите по буква