НАКА̀НА

НАКА̀НА ж. Остар. Книж. Готовност, желание за нещо; наканване. Ако и да ми беше замаяна главата ми, не беше лесно да ся усетя за някоя добра накана, пък аз тоя си час ся зарекох да не жертвам вече никога на гнусната страст пиянство умните си сили. Й. Груев, СП (превод), 222.

Списък на думите по буква